www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Email

Organisatorische technopreventieve maatregelen voor bedrijven

ADVERTENTIE

Organisatorische technopreventieve maatregelen voor bedrijven

Organisatorische maatregelen zijn de belangrijkste maatregelen tegen inbraak, diefstal en aanverwante misdrijven. U kunt Uw bedrijf  beveiligen als een fort en voor duizenden euro’s elektronische bewaking aanschaffen, maar als U ze niet efficiënt en consequent gebruikt, dan hebben deze natuurlijk geen enkele zin. Onthoud dus steeds de basisregel in de volgorde van techno-preventief handelen: eerst organisatorische maatregelen, dan bouwkundige maatregelen en dan elektronische  maatregelen.  Elk bedrijf, onderneming of winkel wordt ooit  wel eens geconfronteerd met diefstal, inbraak of vandalisme.  Winkels trekken eerder dieven, gauwdieven en occasioneel ramkrakers aan, bedrijven eerder klassiekere inbrekers. Ook diefstallen door eigen personeel is een gevoelige materie waar ondernemers niet altijd graag over praten en geen raad mee weten ...

Visuele sociale controle van het bedrijfspand door terrein- en gebouwenverlichting

Inbrekers houden niet van veel licht. Een typische inbreker houdt immers niet van confrontatie met zijn slachtoffer. Terreinverlichting is natuurlijk enkel preventief ontradend als ze voldoende sterk en homogeen is, vergelijkbaar met de openbare straatverlichting. Plaats daarom voldoende breed stralende lichtpunten op uw bedrijfsterrein zodat er geen duidelijk minder verlichte zones ontstaan, want die zijn net extra aantrekkelijk voor een inbreker.

Bedrijfsverlichting kan aangeschakeld worden met een schemerschakelaar. Dit is een betere oplossing dan het aanschakelen met een tijdschakelaar omdat het beter inspeelt op de werkelijke omgeving- en weersomstandigheden.  Besteed vooral veel aandacht aan toegangsdeuren en nooddeuren aan zijkanten en achterkanten van gebouwen.  Elke deur waar een inbreker redelijk ongezien kan aan werken, heeft een verhoogd inbraakrisico.

 

 

Voor professionele buitenverlichting wordt vooral gebruik gemaakt van lagedruk-kwiklampen en lagedruk-natriumlampen. Spaarlampen kunnen ook gebruikt worden voor bepaalde toepassingen, maar hou er steeds rekening mee dat spaarlampen niet onmiddellijk op volle lichtsterkte functioneren, zeker niet bij temperaturen onder de 5°C.

 

Laat op tijd de eventuele groenvoorziening snoeien die het zicht op deuren en ramen belemmert.

Sleutelbeheer

Zorg voor goed sleutelbeheer zodat U steeds weet wie er toegang heeft tot uw bedrijf. Enkel bevoegden en gekende personen mogen een toegangsleutel hebben tot het bedrijf.

 

Het is belangrijk dat er één persoon verantwoordelijk is binnen het bedrijf voor de toegangscontrole en het beheer van de sleutels. Laat personen die een sleutel ontvangen , hier ook een verklaring voor aftekenen, dat verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Indien er toegangsleutels verloren of gestolen zijn, aarzel dan niet om cilinders te vervangen.

Net zoals voor particulier gebruik, is het aan te raden om geen bedrijfsgegevens aan de sleutels te hangen zoals bedrijfsleutelhangers, USB-sticks, nekkoorden met bedrijfslogo, enz.

 

Berg reservesleutels van het bedrijfspand, maar ook van bedrijfswagens, vrachtwagens, enz., op in een speciale sleutelkast of sleutelsafe. ( zie ook pagina Kluizen - Brandkasten) . Uiteraard mag enkel de verantwoordelijke persoon toegang hebben tot deze bewaarplaats.

 

Zorg er ook voor dat sleutels van klanten steeds veilig worden weggeborgen of als klanten sleutels moeten deponeren in uw brievenbus, dat U beschikt over een sleutelafstortkluis. (zie ook pagina Kluizen - Brandkasten)

Beperk contant geld en waardepapieren in uw onderneming

De aanwezigheid van cash geld in een onderneming verhoogt het risico op diefstal of een geweldadige overval. Elektronisch betaalverkeer is niet alleen veiliger voor de onderneming, maar ook voor de klant.

 

Beperk de hoeveelheid cash geld in de kassalades en zorg er voor dat het visueel moeilijk is voor een klant om te zien hoeveel cash geld er in de kassa zit. Zo vermijdt je spontane en onvoorbereide overvallen door minder professionele overvallers.  Room de kassa regelmatig af in een afroomkluis (winkelkluis). Ideaal zijn deze kluizen voorzien van een tijdsvertraging, zodat ze niet onmiddellijk kunnen worden geopend
.

(Voorbeelden afroomkluizen op https://www.kluizensite.be/afstortkluizen.html)

 

 Afficheer ook duidelijk dat U werkt met afstortkluizen met een tijdslot.

 

Indien u als bedrijfsleider of een medewerker het contant geld naar de bank brengt, doe dat dan op steeds wisselende tijdstippen, zodat een mogelijke overvaller die een verkenning uitvoert er geen patroon in kan herkennen . Doe dit bijvoorbeeld niet steeds na sluitingstijd en vermijdt duisternis.

Inventarisatie en registratie van waardevolle voorwerpen (eigen en gehuurde/geleasde voorwerpen)

Maak als een bedrijf een goede inventaris van al uw waardevolle voorwerpen. Bedrijven hebben meestal wel een zorgvuldig gemaakte boekhoudkundige inventaris, maar die bevat meestal geen gegevens zoals serienummers, chassisnummers, MAC-adressen van portable PC’s, EMEI-codes van smartphones en gsm’s.

 

Markeer uw bedrijfsmateriaal op een permanente wijze.

Nieuw is de onzichtbare synthetische DNA-markering.  Meer info op www.sdna.be .

 

Maak foto’s die U bij een eventuele diefstal onmiddellijk aan de politie kan overmaken.

Eenvoudig toe te passen preventieve maatregelen

Meer Info

  •  Zorg ervoor dat voertuigen die in uw bedrijfsgebouwen geparkeerd staan, ook op slot zijn. Dit geldt niet alleen voor personenwagen of lichte vrachtwagens, maar ook voor vorkliften, hoogtewerkers, enz.  Met een vorkheftruck kan immers in een bedrijf grote schade worden aangericht.  Dit geldt ook voor bestelbussen die buiten op het    bedrijfsterrein geparkeerd staan. Goed slotvast is een must, zeker als ze voorzien zijn van gereedschap dat voor inbraken kan worden gebruikt. Laat zeker geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter in het voertuig.

  • Zorg er voor dat rol- en sectionaalpoorten buiten de bedrijfsuren spanningsloos worden gezet, zodat inbrekers deze ‘s nachts niet met een druk op de knop kunnen openen om snel in grote hoeveelheden materiaal te kunnen stelen.

  • Plaats de meest waardevolle voorwerpen in een winkel zo ver mogelijk verwijderd van de ingang en zo dicht mogelijk bij de kassa.

  • Indien U een voor het publiek toegankelijke winkel hebt, maak dan even tijd om de pagina [Modus operandi winkeldiefstallen] te bekijken. Hoe beter U en uw personeel geïnformeerd bent over de werkwijze van winkeldieven, hoe alerter U een diefstal of diefstalpoging kan voorkomen en herkennen.

BIN-Z en georganiseerde bedrijfsterreinbewaking.

Het inbraakrisico neemt gevoelig af als een bedrijfsterrein of een winkelstraat in het misdaadmilieu een duidelijk actief preventief imago heeft. Het is dan ook belangrijk dat de ondernemers en zelfstandige winkeluitbaters goed kunnen samenwerken met de lokale politie en lokale besturen rond het thema veiligheid.

 

Het BIN-Z (= Buurt Informatie Netwerk Zelfstandigen ) is een dergelijk gestructureerd samenwerkingsverband tussen 2 (zelfstandigen/bedrijven en politie)  of soms 3 partners (zelfstandigen/bedrijven, politie en een commerciële bewakingsfirma).  De bedoeling van een BIN-Z is het algemene veiligheidsgevoel en niveau te verhogen en een betere samenwerking en terugkoppeling tussen de lokale politie en de lokale bedrijven te verkrijgen. Het verhoogt de sociale controle, de burgerzin en de alertheid wanneer het nodig is.

Meer informatie kan U vinden op de BIN-pagina, of op de informatie-website van “De Algemene  Directie Veiligheid en Preventie” van de FOD Binnenlandse Zaken www.besafe.be .

Diefstal door eigen personeel

Diefstal door eigen personeel is een thema waar er in bedrijven niet graag wordt over praat. Men gaat uit van een goede en vertrouwelijke werkgever-werknemer relatie en preventie wordt vaak aanzien als het creëren van een zekere vorm van wantrouwen.

 

Enerzijds heb je algemene preventieve maatregelen en anders is er de manier hoe er gereageerd dient te worden bij vermoedens van diefstal of betrapping.

 

Bedrijfsdiefstallen kunnen een alleenstaand of een systematisch probleem zijn.  In het eerste geval hebt U baat bij het opsporen van een individuele dader, in het tweede geval zal er ook ingrijpend moeten geïnvesteerd worden in betere administratie, elektronisch toezicht, eventuele tussenkomsten door een externe onderzoeker/privédetective.

 

Elke onderneming, van klein tot multinational zou een beleidsplan diefstal -, fraude - en schadepreventie moeten samenstellen als onderdeel van het bedrijfsproces en het HR-management. In ondernemingen waar er bij indienstname zeer duidelijke afspraken, zelfs contractueel, worden gemaakt over deze materie, is de kans op incidenten kleiner en de geaccepteerde bespreekbaarheid groter. Deze afspraken dienen niet alleen te gebeuren over het gebruik van bedrijfsmiddelen tijdens de werkuren, maar ook over het toegestane privégebruik van bedrijfsmiddelen.  Door een goede preventieve administratie weet U of er überhaupt gestolen wordt, iets wat vele bedrijven helemaal niet weten. Een regelmatige voorraadcontrole en magazijnbeheer dragen daar natuurlijk ook toe bij.

 

Klacht neerleggen bij vermoedens van diefstal bij de politie of het parket is niet altijd evident.  Men kan zich vergissen of de feiten zijn gewoon niet gemakkelijk bewijsbaar met alle gevolgen van dien voor de relatie ondernemer-werknemer. Een onderneming kan ook beroep doen op een private rechercheur, ook wel gekend als privé-detective. De prioriteit van politie en parket ligt bij het straffen van de dader van een crimineel feit terwijl een bedrijf eerder geïnteresseerd is in de recuperatie van de gestolen goederen en dat de feiten stoppen.

 

Hoewel de meeste privédetectives in België werken voor verzekeringsmaatschappijen en grote bedrijven, zijn er privédetectives en privédetectivekantoren die bedrijven bestaan bij het opsporen van bedrijfsdiefstallen en bedrijfsfraude.  Privédetectives zijn vergund door de FOD Binnenlandse Zaken en hebben een opleiding gevolgd op het vlak van de technische en deontologische beroepskennis in een door FOD Binnenlandse Zaken erkend opleidingscentrum. Privé-detectives zijn ook juridisch opgeleid om te kunnen bepalen wat er juridisch toegelaten is bij de onderzoeksdaden die een onderneming wenst te verrichten.

Toch het slachtoffer van een overval of zware agressie ?

Een gewapende overval is een ingrijpende gebeurtenis waar zowel werknemers als klanten van een bedrijf onverwachts  en onvoorbereid mee kunnen worden geconfronteerd.  Ieder individu reageert anders bij een dergelijke situatie en deze reactie is niet altijd evenredig met het reële gevaar. Sommige personen worden onnodig heldhaftig waarbij ze zichzelf en anderen in gevaar brengen, anderen verstijven van schrik en gaan in shock.

 

In opleidingen over dit thema en in overvaltrainingen wordt het RAAK-principe geadviseerd :

  - R :  rustig blijven

  - A :  aanvaarden van de situatie, de overvaller is de baas

  - A :  afgeven van geld of goederen  waar de overvaller om vraagt

  - K : kijken om een eventueel signalement en de omstandigheden door te kunnen geven aan

          politiediensten, elk detail kan belangrijk zijn. .

 

Beschik je over een stil overval-alarm, zet het dan in werking, maar enkel als je er zeker van bent dat je het ongezien kan doen en je hierdoor je eigen leven niet in gevaar brengt.

 

Zodra de overvaller(s) het bedrijfspand verlaten hebben, bel je de politiediensten. Memoriseer zo veel mogelijk feiten zoals persoonskenmerken van de dader(s) : grootte, postuur, geslacht, kledij, bijzondere kenmerken zoals tatoeages, taalgebruik.  De praktijk wijst uit dat de kleinste, op het eerste zicht onbelangrijke details tot de aanhouding van een dader kunnen leiden. Ook de vluchtrichting en uiteraard eventueel de aard van het voertuig en de nummerplaat zijn belangrijk.

 

Wacht buiten op de politie en sluit de “plaats delict” af zodat er geen sporen verloren gaan of de plaats delict gecontamineerd wordt met valse sporen.

Techno-preventief veiligheidsadvies door uw lokale politie

Ben je slachtoffer van een inbraak, doe dan altijd aangifte bij de politie! Zelfs al is je aangiftebereidheid klein, ben je er van overtuigd bent dat het toch niets zal uithalen en men de daders toch niet zal vinden of is de buit klein, doe altijd aangifte want bedrijfsinbraken worden in het nationale veiligheidsplan voor de politiediensten als prioriteir beschouwd. Een klein of toevallig spoor kan misschien aanleiding geven tot het oprollen van een inbrekersbende.

 

De lokale politie van je woonplaats beschikt ook over technopreventie-adviseurs die je gratis tips en advies geven om je bedrijf of handelspand beter te beveiligen. Zo krijg je vakkundig advies zonder commerciële bijbedoelingen.

Zijn uw bank- of kredietkaarten gestolen? Laat ze dan onmiddellijk blokkeren door Card Stop. Deze service is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar.

 

Telefoon : 070 344 344

Vanuit het buitenland :  +32 70 344 344

 

Meer informatie kan je vinden op www.cardstop.be .


ADVERTENTIE

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP - Wurster-online.be

Copyright © 2018 Webdesign NET-ENGINEERING . Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Disclaimer

www.techno-preventie.be
1001 tips voor inbraakbeveiliging

www.techno-preventie.be
1001 tips voor inbraakbeveiliging

www.techno-preventie.be
1001 tips voor inbraakbeveiliging

Organisatorische technopreventieve maatregelen voor bedrijven

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman! - Disclaimer

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP