www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

De Modus Operandi van inbraken - woningdiefstallen

ADVERTENTIE

Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma

De Modus Operandi inbraken - woningdiefstallen

 

Het strafwetboek beschrijft in Art. 484 inbraak als volgt: “Braak bestaat in het openbreken, stukbreken, beschadigen, afbreken of wegnemen van om het even welke in- of uitwendige sluiting van enig huis, gebouw, bouwwerk of aanhorigheden, van een vaartuig, een wagon, een voertuig; in het openbreken van gesloten kasten of meubels, bestemd om ter plaatse te blijven en om de daarin besloten voorwerpen te beveiligen”.

Een inbraak in je woning tast je veiligheidsgevoel aan. Ook al bestaat absolute veiligheid niet, het huis wordt beschouwd als privé, als iets intiems, als een fysieke grens waar niemand zonder toestemming over mag. Het ontstane onveiligheidsgevoel na een inbraak, zorgt naast de administratieve

rompslomp voor heel wat stress, woede, onrust, angst, wantrouwen, onmacht en zelfs depressie.

Het meest traumatiserend is het verlies van voorwerpen met een gevoelswaarde, een tv is vervangbaar, een juweel van een overleden grootmoeder niet.

Inleiding modus operandi inbraken

Als inleiding kunnen we stellen dat het grote merendeel van de inbraken gebeurt met grof geweld, eerder dan met verfijnde inbraaktechnieken.

De oorzaak ligt in het gebrek aan degelijk hang en sluitwerk. Slechts de laatste jaren wordt er bij de plaatsing van nieuwe ramen en deuren aandacht besteed aan de inbraakweerstand van gevelelementen zoals deuren en ramen. Maar vaak nog onvoldoende.

Het bestuderen van de inbraakmethodes is interessant om beveiligingsmethodes en producten te ontwikkelen.

Het is een vaststaand feit dat inbrekers goed beveiligde deuren en ramen vermijden. Vaak zelf er niet aan beginnen, want er zijn voldoende slecht beveiligde deuren en ramen. Een inbreker berekent de noodzakelijke tijd om in te breken.

Verschillende types inbrekers

De gelegenheidsinbrekers:

De eerste categorie zijn de gelegenheidsinbrekers die zonder veel voorbereiding alleen of in kleine groep opereren. Deze daders richten zich meestal op de particuliere woningen of minder beveiligde industriegebouwen, scholen, winkels, enz. . Ze bekijken het doel vooraf niet, hebben geen duidelijk plan. 

Ze richten zich dus op openstaande ramen ,slecht beveiligde deuren of deuren die niet op slot zijn, duidelijk zwakke plekken in de beveiliging. 

Doorgaans opereren ze op lokaal niveau, in een voor hen vertrouwde omgeving.

Een gelegenheidsinbreker haakt snel af als hij de situatie moeilijk inschat of er een redelijk risico op betrapping mogelijk is. 

Een uitzondering hierop zijn wel de drugsgerelateerde inbraken door junkies, die wel meer risico’s durven nemen. Men gaat er van uit dat de invloed van ingenomen drugs of net het tekort daaraan het inschattingsvermogen kan vertroebelen, wat wel tot gevaarlijke confrontaties kan leiden bij betrapping.


Een gewone gelegenheidsinbreker zal er alles aan doen om confrontatie te vermijden, net omdat diefstal met geweld gerechtelijk een verzwarende omstandigheid is.

Meest voorkomende modus operandi zijn:

 

  • een kleine koevoet of stevige schroevendraaier aan de slotzijde tussen de deur en het deurkozijn steken en met de nodige kracht het slot openwringen.
  • het forceren van het sluitwerk bij openstaande draaikipramen
  • met geweld het onderpaneel van een deur intrappen om zo de woning innen te kunnen
  • het afbreken van de cilinder
  • flipperen met een stukje plastic bij deuren die enkel met dagschoot gesloten zijn.

 

Inbraken met technische kennis (slotenmakerkennis) , zoals de Bulgaarse methode (afbreken cilinder), lockpicking, of het met behulp van een schroef uittrekken van de cilinderrotor, zien we minder bij de gelegenheidsinbreker.

Het breken van glas komt duidelijk minder voor dan het forceren van deuren, behalve als men daardoor bijvoorbeeld makkelijker aan de binnenzijde een manuele grendel van een deur kan openen of als er bij een beglaasde deur de sleutel zichtbaar aan de binnenzijde van het slot zit.

De georganiseerde rondtrekkende inbrekersbendes :

De meer georganiseerde woninginbraak wordt vaak uitgevoerd door internationaal opererende rondtrekkend gespecialiseerde bendes (vaak van Oost-Europese herkomst).

Ze werken goed  voorbereid, opereren in woonwijken met een hogere buit-kans , houden rekening met vluchtmogelijkheden. Gezien de beschikbaarheid van oorlogswapens in de landen van herkomst zijn deze daders sneller bewapend dan de gelegenheidsinbrekers.

Deze rondtrekkende bendes opereren meestal niet lang in een bepaalde streek of gerechtelijk arrondissement omdat ze weten dat de lokale recherche niet buiten

 hun gewoonlijke politiezone werken.  Beveiliging zorgt bij preventie tegen deze dadergroepen voor meer problemen, omdat ze beschikken over technische mensen met vakkennis van sloten en cilinders.

 

Interessante brochure rond dit thema is de in 2010 geschreven folder van FOD Bin. Zn en FOD Justitie betreffende de rondtrekkende daderbendes.

Inbraaktechnieken bij deuren

Omwille van de doorsnee genomen lage inbraakweerstand van toegepast hang- en sluitwerk,  blijft de meest voorkomende inbraaktechniek bij deuren nog steeds het met geweld geforceerd openen met behulp van een grote schroevendraaier, een spie of een kleine koevoet.

 
Oplossing: 
Start met de plaatsing van een veiligheidscilinder met een eigendomscertificaat, het plaatsen van robuust veiligheidsbeslag en plaats indien nodig degelijke inbraakwerende sloten, aangepast aan uw deurtype of raamtype.

Woont U in een appartement, en laat uw budget het toe, plaats dan een gepantserde stalen veiligheidsdeur.

- Meer informatie over veiligheidscilinders op deze website, klik hier

- Meer informatie over veiligheidsloten op deze website, klik hier

- Meer informatie over veiligheidsbeslag en veiligheidsrozetten op deze website, klik hier

- Meer informatie over veiligheidsdeuren voor appartementen op deze website, klik hier

 

Flipperen


Deze methode is enkel van toepassing wanneer het slot enkel met zijn dagschoot vergrendeld is. Met behulp van een stukje plastic kan een inbreker tussen de deur en het kozijn ‘flipperen” en zo de dagschoot naar binnen duwen zodat de deur kan geopend worden.

Oplossing: 
draai steeds de buitendeuren op nachtslot met de sleutel, ook overdag of ben je maar even weg! Het verbaast ons nog steeds dat bij expertises na inbraak blijkt dat heel wat mensen hun voordeur enkel "toe trekken" ie niet met de dagschoot op slot draaien als ze de woning verlaten.

Meer informatie over veiligheidssloten, Klik Hier.


Er bestaan ook veiligheidscilinders met een knop aan de binnenzijde van de deur. Met een dergelijke knopcilinder is het gemakkelijk om ook overdag als U thuis bent uw toegangsdeuren zonder sleutel op slot te draaien.

 

Hengelen


Bij hengelen steekt men een staaldraad door de brievenbus, waarmee men de klink van het slot aan de binnenzijde kan bedienen.

 
Oplossing:
monteer een afgesloten kastje achter de brievenbusopening of een neergaand anti-hengel profiel

 

Afbreken cilinder ( Bulgaarse methode )

 
Het afbreken van de cilinder met een griptang of een daarvoor speciaal vervaardigd gereedschap is waarschijnlijk de meest voorkomende meer verfijndere inbraakmethode. Deze techniek wordt ook veelvuldig gebruikt door slotenmakers om met relatief weinig schade een deur te openen.

Zodra de cilinder ongeveer 3mm uit het deurblad uitsteekt, is deze methode mogelijk.

Deze 3mm kan ook bekomen worden door eventueel sierbeslag dat met gewone schroefjes op de deur is bevestigd, eerst te verwijderen.

 
Oplossing: 
plaats een degelijk veiligheidsbeslag met of zonder kerntrekbeveiliging!
Degelijke veiligheidscilinders hebben of kunnen uitgevoerd worden met een extra afbreekbeveiliging, bijvoorbeeld de veiligheidscilinders DOM IX Saturn,  DOM IX 6SR of DOM DIAMANT.

 

Instampen onderste vulpaneel bij profieldeuren in hout , alu of pvc


Deze inbraaktechniek wordt nogal eens toegepast bij achterdeuren die half beglaasd zijn. De bovenste helft van de deur bestaat uit een glazen paneel, de onderste helft uit een houten, aluminium of PVC vulpaneel dat eveneens vastzit met glaslatten. De inbraakweerstand van deze montagewijze laat soms nogal te wensen over en met een flinke trap, lost het paneel dan ook en kan de inbreker door de opening naar binnen.

 
Oplossing:
breng een extra verlijming of volledige siliconenvulling aan tussen de vrije ruimte van dit paneel achter de glaslatten, zodat het paneel als het ware naast de bevestiging in de deurvleugel door middel van de glaslatten, ook nog eens kleeft in het deurblad. Deze montagetechniek wordt vaak toegepast bij professionele plaatsing van zwaar inbraakwerend glas, en wordt "montage in volbad-siliconen” genoemd.

Inbraaktechnieken bij ramen

Gaatjes boren

 

Een vaak voorkomende methode voor het openen van ramen, is het boren van een gaatje door het raamkozijn, langs waar met behulp van een stijve draad of een schroevendraaier de raamklink wordt open geklikt.

 
Oplossing:
plaats raamklinken met slotje of plaats extra bijzetsloten op je ramen.


Openwrikken van het raam met een schroevendraaier of een kleine koevoet

 

Oplossing: plaats extra bijzetsloten op je ramen.

 

Stukslaan van het glas

 

Kleine ruitjes worden frequenter doorgeslagen dan grotere ruiten in dubbel glas.

 
Oplossing:
plaats gelaagd inbraakveilig glas of eventueel een veiligheidsfolie.

Andere inbraaktechnieken

Inklimming


Bij diefstallen met inklimming moet de dader eerst een bepaalde hindernis overwinnen.

De dader moet dus ergens over klimmen.  Inklimming is een verzwarende omstandigheid bij een diefstal.

 

Oplossing:
laat geen ladders rondslingeren in tuinhuisjes en berg bijvoorbeeld los tuinmeubilair op in uw tuinhuis. Maak uiteraard ook uw tuinhuis en garage inbraakveilig door het plaatsen van een degelijk slot. En doe ze dan ook consequent op slot!

Doe ook ramen op de eerste of tweede verdieping dicht als U het huis verlaat. Ook ramen die op kipstand staan op een eerste of tweede verdieping zijn interessant voor een inbreker.

 

Gebruik maken van een stopcontact buiten de woning en gereedschap uit het tuinhuis of vrijstaande garage

Zorg er voor dat buitenstopcontacten spanningsloos kunnen worden geschakeld als U ze niet gebruikt. Zorg er zeker voor dat uw gereedschap goed opgeborgen ligt in uw tuinhuis.  Het zou niet de eerste keer zijn dat ene inbreker gereedschap gebruikt dat hij vindt in een tuinschuurtje om er een inbraak in een woning mee te plegen.

Relevante artikels uit het strafwetboek betreffende diefstal en inbraak

TITEL IX. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN EIGENDOMMEN.

 

HOOFDSTUK I. - DIEFSTAL EN AFPERSING.

 

Art. 461. Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. (Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik.) <W 25-06-1964, art. 1>

 

Art. 462.Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding. [1 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer deze diefstallen zijn gepleegd ten nadele van een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.] 1

Ieder ander persoon die aan deze diefstallen deelneemt of die de gestolen voorwerpen of een gedeelte ervan heeft, wordt gestraft alsof [1 het eerste lid]1 niet bestond.

  ----------

  (1)<W 2011-11-26/19, art. 37, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>

 

 AFDELING I. - DIEFSTAL ZONDER GEWELD OF BEDREIGING.

 

Art. 463.
Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>   (In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet meer dan drie jaren.) <W 25-06-1964, art. 2>   [1 Het minimum van de straf bedraagt drie maanden gevangenisstraf en vijftig euro geldboete wanneer  de diefstal werd gepleegd ten nadele van een persoon van wie de bijzonder kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.]1

   ----------

  (1)<W 2011-11-26/19, art. 38, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>

 

Art. 464.
De gevangenisstraf is ten minste drie maanden, indien de dief een dienstbode of een   loondienaar is, zelfs wanneer hij de diefstal gepleegd heeft ten nadele van andere personen dan die welke hij diende, maar die zich bevonden hetzij in het huis van de meester, hetzij in het huis waar hij hem vergezelde, of indien de dief een werkman, gezel of leerling is, die de diefstal heeft gepleegd in het huis, het werkhuis of het magazijn van zijn meester, of ook indien de dief een persoon is die gewoonlijk arbeid verricht in de woning waar hij gestolen heeft.

 

Art. 465.
In de gevallen van de vorige artikelen kunnen de schuldigen bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33 (...). <W 09-04-1930, art. 32>

 

 Art. 466.
Poging tot een van de diefstallen, in de vorige artikelen vermeld, wordt gestraft met

  gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot driehonderd

  [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

Art. 467.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) Diefstal wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) :  <W 2003-01-23/42, art. 75, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

Indien hij gepleegd wordt door middel van braak, inklimming of valse sleutels;

  Indien hij gepleegd wordt door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening; Indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen.

 

AFDELING II. - DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD OF BEDREIGING GEPLEEGD EN AFPERSING.

 

 Art. 468.
 (Zie NOTA 1 onder TITEL) Hij die een diefstal pleegt door middel van geweld of bedreiging, wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar). <W 2003-01-23/42, art. 75, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

 

Art. 469.
Met diefstal gepleegd door middel van geweld of bedreiging wordt gelijkgesteld het geval waarin de dief op heterdaad betrapt wordt en geweld of bedreigingen gebruikt hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren.

 

 Art. 470.
Met de straffen, bij het artikel 468 bepaald, wordt gestraft alsof hij een diefstal met geweld of bedreiging had gepleegd, bij die met behulp van geweld of bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt.

 

  Art. 471.(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 2001-12-11/50, art. 3, 033; Inwerkingtreding : 17-02-2002> In de gevallen van de artikelen 468, 469 en 470 is de straf de ops luiting van tien jaar tot vijftien jaar :

  indien het misdrijf wordt gepleegd door middel van braak, inklimming of valse sleutels;

  indien het misdrijf wordt gepleegd door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;

  indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen;

  indien het misdrijf gepleegd wordt bij nacht;

  indien het misdrijf gepleegd wordt door twee of meer personen;

  indien de schuldige, om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van een voertuig of enig ander al of niet met een motor aangedreven tuig;

  [1 indien het misdrijf gepleegd wordt ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was.]1

  ----------

  (1)<W 2011-11-26/19, art. 39, 084; Inwerkingtreding : 02-02-2012>

 

 Art. 472.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 2001-12-11/50, art. 4, 033; Inwerkingtreding : 17-02-2002>

In de gevallen van de artikelen 468, 469 en 470 is de straf de opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar :

indien het misdrijf wordt gepleegd onder twee van de in artikel 471 vermelde omstandigheden;

indien wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of getoond, of indien de schuldige doet geloven dat hij gewapend is;

indien de schuldige, om het misdrijf te plegen of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van weerloos makende of giftige stoffen;

indien de schuldige, om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van een voertuig of enig ander al of niet met een motor aangedreven tuig, dat verkregen is door een misdaad of een wanbedrijf;

indien de schuldige, om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van een motorvoertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig voorzien van kentekens of toestellen waardoor verwarring kan ontstaan met een motorvoertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig van de ordediensten.

 

 Art. 473.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 02-07-1975, art. 4> In de gevallen van de artikelen 468, 469, 470   en 471 is de straf (opsluiting) van vijftien jaar tot twintig jaar, indien het geweld of de bedreiging, hetzij   een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid, hetzij het   volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft. <W 2002   -06-14/42, art. 8, 036; Inwerkingtreding : 24-08-2002>

Dezelfde straf wordt toegepast, indien de boosdoeners de personen (hebben onderworpen aan de handelingen bedoeld in artikel 417ter, eerste lid.) <W 2002-06-14/42, art. 8, 036; Inwerkingtreding : 24-08-2002>

In de gevallen van artikel 472 wordt de straf op (opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar) gebracht. <W 2002-06-14/42, art. 8, 036; Inwerkingtreding : 24-08-2002>

 

 Art. 474.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) Indien het geweld of de bedreiging gepleegd wordt zonder het   oogmerk om te doden, en toch de dood veroorzaakt, worden de schuldigen veroordeeld tot (opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar). <W 2003-01-23/42, art. 76, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003> (Lid 2 opgeheven) <W 02-07-1975, art. 6>

 

 Art. 475.
Doodslag, gepleegd om diefstal of afpersing te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren, wordt gestraft met (levenslange opsluiting). <W 1996-07-10/42, art. 15, 018; Inwerkingtreding : 11-08-1996>

 

 Art. 476.
De straffen, bij de artikelen 473 en 474 bepaald, worden zelfs dan toegepast wanneer de   voltooiing van de diefstal of van de afpersing wordt verhinderd door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de schuldigen.

 

 AFDELING IIbis. - (DIEFSTAL EN AFPERSING VAN KERNMATERIAAL). <W 17-04-1986, art. 2>

 

 Art. 477.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 17-04-1986, art. 2> Diefstal van kernmateriaal wordt gestraft met  (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar). <W 2003-01-23/42, art. 77, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

 

 Art. 477bis.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 17-04-1986, art. 2> De diefstal van kernmateriaal wordt gestraft met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar : <W 2003-01-23/42, art. 78, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

  1° indien hij gepleegd wordt door middel van geweld of bedreiging;

  2° indien hij gepleegd wordt door middel van braak, inklimming of valse sleutels;

  3° indien hij gepleegd wordt door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;

  4° indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar hebben aangenomen of een vals bevel van het openbaar gezag hebben ingeroepen.

 

 Art. 477ter.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 17-04-1986, art. 2> Afpersing van kernmateriaal door middel van geweld of bedreiging wordt gestraft met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar. <W 2003-01-23/42, art. 78, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

 

  Art. 477quater. <W 17-04-1986, art. 2> Met diefstal of afpersing van kernmateriaal, gepleegd door middel

  van geweld of bedreiging, wordt gelijkgesteld het geval waarin de dief of de afperser op heterdaad betrapt, geweld heeft gepleegd of bedreigingen heeft geuit, ofwel om het ontvreemde kernmateriaal in zijn bezit te houden, ofwel om zijn vlucht te dekken.

 

 Art. 477quinquies. (Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 17-04-1986, art. 2> De diefstal of de afpersing van kernmateriaal gepleegd door middel van geweld of bedreiging, alsmede het feit bedoeld in artikel 477quater; worden gestraft met (opsluiting) van vijftien tot twintig jaar : <W 2003-01-23/42, art. 78, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

  1° indien zij gepleegd worden door middel van braak, inklimming of valse sleutels;

  2° indien zij gepleegd worden door een openbaar ambtenaar door middel van zijn ambtsbediening;

  3° indien de schuldigen of een van hen de titel of de kentekens van een openbaar ambtenaar aannemen of een vals bevel van het openbaar gezag inroepen;

  4° indien zij gepleegd worden bij nacht;

  5° indien zij gepleegd worden door twee of meer personen;

  6° indien de schuldige, om de afpersing te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig.

 

 Art. 477sexies. (Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 17-04-1986, art. 2> § 1. De diefstal of de afpersing van kernmateriaal met behulp van geweld of bedreiging alsmede het feit bedoeld in artikel 477quater, worden gestraft met (opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar) : <W 2003-01-23/42, art. 79, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

  1° indien zij gepleegd worden onder twee van de omstandigheden vermeld in artikel 477quinquies;

  2° indien wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of getoond, of indien de

       schuldige doet geloven dat hij gewapend is;

  3° indien de schuldige, om het feit te plegen of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van

       weerloosmakende of giftige stoffen;

  4° indien de schuldige, om het feit te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van een

       gestolen voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven gestolen tuig;

  5° indien de schuldige, om het feit te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzekeren, gebruik maakt van een motorvoertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig voorzien van kentekens of toestellen waardoor de verwarring kan ontstaan met een motorvoertuig of enig ander met een motor aangedreven tuig van de ordediensten.

 

§ 2. Dezelfde feiten worden gestraft met dezelfde straf :

  1° indien het geweld of de bedreiging, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan of een zware verminking heeft veroorzaakt;

  2° (indien de boosdoeners de personen aan de handelingen bedoeld in artikel 417ter, eerste lid, hebben onderworpen); <W 2002-06-14/42, art. 9, 036; Inwerkingtreding : 24-08-2002>

  3° indien het geweld of de bedreiging gepleegd zonder het oogmerk te doden, toch de dood heeft veroorzaakt.

 

  § 3. De straf bepaald bij § 2 wordt zelfs dan toegepast wanneer de voltooiing van de diefstal of van de afpersing wordt verhinderd door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de schuldigen.

 

 AFDELING III. - (BETEKENIS VAN SOMMIGE IN DIT WETBOEK VOORKOMENDE UITDRUKKINGEN). <W 02-07-1975, art. 5>

 

 Art. 478.
Diefstal bij nacht is de diefstal gepleegd meer dan een uur voor zonsopgang en meer dan een uur na zonsondergang.

 

 Art. 479.
Als bewoond huis wordt beschouwd elk gebouw, appartement, verblijf, loods, elke zelfs   verplaatsbare hut of elke andere gelegenheid die tot woning dient.

 

 Art. 480.
Als aanhorigheden van een bewoond huis worden beschouwd de binnenplaatsen, neerhoven, tuinen en alle andere besloten erven, alsook de schuren, stallen en alle andere bouwwerken die zich daarin bevinden, onverschillig waarvoor zij gebruikt worden, zelfs wanneer zij een afzonderlijke ruimte vormen binnen de algemene omheining.

 

 Art. 481.
Verplaatsbare omheiningen, bestemd om vee in het open veld ingesloten te houden, op welke wijze ook gemaakt, worden als aanhorigheden van een bewoond huis beschouwd, wanneer zij staan op hetzelfde stuk grond als de verplaatsbare hutten of andere schuilplaatsen, bestemd voor de veehoeders.

 

Art. 482.
Onder het woord wapens worden begrepen de voorwerpen, bedoeld in artikel 135 van dit   wetboek.

 

Art. 483.
Onder geweld verstaat de wet daden van fysieke dwang gepleegd op personen.

Onder bedreiging verstaat de wet alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor  een dreigend kwaad.

 

  Art. 484. Braak bestaat in het openbreken, stukbreken, beschadigen, afbreken of wegnemen van om het

  even welke in- of uitwendige sluiting van enig huis, gebouw, bouwwerk of aanhorigheden, van een

  vaartuig, een wagon, een voertuig; in het openbreken van gesloten kasten of meubels, bestemd om ter

  plaatse te blijven en om de daarin besloten voorwerpen te beveiligen.

 

  Art. 485. Met diefstal door middel van braak worden gelijkgesteld :

  Het wegnemen van de meubels waarvan sprake in het vorige artikel;

  De diefstal gepleegd met zegelverbreking.

 

  Art. 486. Inklimming wordt genoemd :

  Het binnenkomen over muren, deuren, daken of om het even welke andere afsluiting, in huizen,

  gebouwen, binnenplaatsen, neerhoven, bouwwerken van welke aard ook, tuinen, parken, besloten erven;

  Het binnenkomen door een ondergrondse opening die niet gemaakt is om tot toegang te dienen.

 

 Art. 487.
Valse sleutels worden genoemd :

Alle haken, opstekers, lopers, nagebootste, nagemaakte of vervalste sleutels;

Sleutels die door de eigenaar, huurder, logementhouder, of kamerverhuurder niet bestemd zijn voor de sloten, hangsloten of voor welk sluitwerk ook, waartoe de schuldige ze gebruikt; Verloren, zoekgeraakte of weggenomen sleutels die tot het plegen van de diefstal dienen.   Evenwel is het gebruik van valse sleutels alleen dan een verzwarende omstandigheid, wanneer zij dienen om voorwerpen te openen, waarvan de braak een verzwaring van straf ten gevolge zou hebben.

 

Art. 487bis.
<W 17-04-1986, art. 3> Onder kernmateriaal wordt verstaan plutonium, met uitzondering van plutonium waarvan de isotoopconcentratie aan plutonium - 238 hoger is dan 80 %; uranium - 233; uranium , verrijkt in de isotopen 235 of 233; uranium, bestaande uit een mengsel van isotopen, zoals deze in de natuur voorkomen anders dan in de vorm van erts of ertsresidu, en elke stof die een of meer van de hierboven genoemde isotopen bevat.

 

BIJZONDERE BEPALING.

 

Art. 488.
Hij die bedrieglijk sleutels namaakt of vervalst, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en tot geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Indien de schuldige slotenmaker van beroep is, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar en met geldboete van tweehonderd [euro] tot duizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

 HOOFDSTUK Ibis. - (EXTERNE BEVEILIGING VAN KERNMATERIAAL).
<W 17-04-1986, art. 4>

 

 Art. 488bis.
(Zie NOTA 1 onder TITEL) <W 17-04-1986, art. 4>

§ 1. Hij die opzettelijk en zonder vergunning,   verleend door het bevoegd gezag, of niet op de voorwaarden daarin gesteld, zich kernmateriaal laat   afgeven, dan wel zodanig materiaal verkrijgt, in zijn bezit houdt, gebruikt, verandert, afstaat, achterlaat, vervoert of verspreidt, wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar). <W 2003-01-23/42, art. 80, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

 

§ 2. De straf is (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar, indien het strafbaar feit voor een ander heeft   veroorzaakt : <W 2003-01-23/42, art. 80, 041; ED : 13-03-2003>

1° hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, het volledig verlies van het gebruik van een orgaan of een zware verminking;

2° de algemene of gedeeltelijke vernietiging van gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen, magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren.

 
§ 3. Indien het strafbaar feit, gepleegd zonder het oogmerk om te doden, toch de dood heeft veroorzaakt, wordt de schuldige gestraft met (opsluiting) van vijftien tot twintig jaar. <W 2003-01-23/42, art. 80, 041; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

ADVERTENTIE

Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma
Veiligheidscilinders.be | gespecialiseerde website voor veiligheidssloten
DOM Diamant SKG*** veiligheidscilinders
DE RAAT kluizen en brandkasten
Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN