www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

De Modus Operandi van inbraken - woningdiefstallen

ADVERTENTIE

De Modus Operandi inbraken - woningdiefstallen

 

Het strafwetboek beschrijft in Art. 484 inbraak als volgt: “Braak bestaat in het openbreken, stukbreken, beschadigen, afbreken of wegnemen van om het even welke in- of uitwendige sluiting van enig huis, gebouw, bouwwerk of aanhorigheden, van een vaartuig, een wagon, een voertuig; in het openbreken van gesloten kasten of meubels, bestemd om ter plaatse te blijven en om de daarin besloten voorwerpen te beveiligen”.

Een inbraak in je woning tast je veiligheidsgevoel aan. Ook al bestaat absolute veiligheid niet, het huis wordt beschouwd als privé, als iets intiems, als een fysieke grens waar niemand zonder toestemming over mag. Het ontstane onveiligheidsgevoel na een inbraak, zorgt naast de administratieve

rompslomp voor heel wat stress, woede, onrust, angst, wantrouwen, onmacht en zelfs depressie.

Het meest traumatiserend is het verlies van voorwerpen met een gevoelswaarde, een tv is vervangbaar, een juweel van een overleden grootmoeder niet.

Inleiding modus operandi inbraken

Als inleiding kunnen we stellen dat het grote merendeel van de inbraken gebeurt met grof geweld, eerder dan met verfijnde inbraaktechnieken. Een grote schroevendraaier en een kleine koevoet zijn de favoriete tools van een inbreker.

De oorzaak ligt in het gebrek aan degelijk hang en sluitwerk. Slechts de laatste jaren wordt er bij de plaatsing van nieuwe ramen en deuren aandacht besteed aan de inbraakweerstand van gevelelementen zoals deuren en ramen. Maar vaak nog onvoldoende.

Het bestuderen van de inbraakmethodes is interessant om beveiligingsmethodes en producten te ontwikkelen.

Het is een vaststaand feit dat inbrekers goed beveiligde deuren en ramen vermijden. Vaak zelf er niet aan beginnen, want er zijn voldoende slecht beveiligde deuren en ramen. Een inbreker berekent de noodzakelijke tijd om in te breken.

Verschillende types inbrekers

De gelegenheidsinbrekers:

De eerste categorie zijn de gelegenheidsinbrekers die zonder veel voorbereiding alleen of in kleine groep opereren. Deze daders richten zich meestal op de particuliere woningen of minder beveiligde industriegebouwen, scholen, winkels, enz. . Ze bekijken het doel vooraf niet, hebben geen duidelijk plan. 

Ze richten zich dus op openstaande ramen (kipramen !) ,slecht beveiligde deuren of deuren die niet op slot zijn. Of soms op duidelijk zwakke plekken in de beveiliging. Zo zien we de laatste jaren een tendens van ook inbraken via zolderramen. Inbrekers hebben ontdekt dat deze vaak behoorlijk minder beveiligd zijn dan klassieke ramen. 

Doorgaans opereren ze op lokaal niveau, in een voor hen vertrouwde omgeving.

Een gelegenheidsinbreker haakt snel af als hij de situatie moeilijk inschat of er een redelijk risico op betrapping mogelijk is. 
Reken doorsnee genomen op een inbraakpoging die 3 tot 5 minuten duurt.

Een uitzondering hierop zijn wel de drugsgerelateerde inbraken door junkies, die wel meer risico’s durven nemen. Men gaat er van uit dat de invloed van ingenomen drugs of net het tekort daaraan het inschattingsvermogen kan vertroebelen, wat wel tot gevaarlijke confrontaties kan leiden bij betrapping. Een gewone inbreker gaat lopen als hij betrapt wordt. Een junkie onder speed waant zich superman.


Een gewone gelegenheidsinbreker zal er alles aan doen om confrontatie te vermijden, net omdat diefstal met geweld gerechtelijk een verzwarende omstandigheid is.

Meest voorkomende modus operandi zijn:

 

  • een kleine koevoet of stevige schroevendraaier aan de slotzijde tussen de deur en het deurkozijn steken en met de nodige kracht het slot openwringen.
  • het forceren van het sluitwerk bij openstaande draaikipramen. Zeker als de ramen open staan in kipstaan is dit zeer eenvoudig.
  • Gaatje boren in het raamkozijn en met een priem de venstergreep manipuleren zodat het raam open gaat. Dit noemen we de gaatjesboorderstechniek.
  • met geweld het onderpaneel van een deur intrappen om zo de woning binnen te kunnen Dit zien we bijzonder vaak bij profieldeuren in aluminium en PVC.
  • het afbreken van de cilinder (Bulgaarse inbraakmethode)
  • flipperen met een stukje plastic bij deuren die enkel met dagschoot gesloten zijn. Gebruikte speciale dunne kunstof folies zijn vrij te koop op internet.

 

Inbraken met technische kennis (slotenmakerkennis) , zoals lockpicking, of het met behulp van een schroef uittrekken van de cilinderrotor, zien we minder bij de gelegenheidsinbreker.

Het breken van glas komt duidelijk minder voor dan het forceren van deuren, behalve als men daardoor bijvoorbeeld makkelijker aan de binnenzijde een manuele grendel van een deur kan openen of als er bij een beglaasde deur de sleutel zichtbaar aan de binnenzijde van het slot zit. Maar glas breken maakt lawaai!

De georganiseerde rondtrekkende inbrekersbendes :

De meer georganiseerde woninginbraak wordt vaak uitgevoerd door internationaal opererende rondtrekkend gespecialiseerde bendes (vaak van Oost-Europese herkomst).

Ze werken goed voorbereid, opereren in woonwijken met een hogere buit-kans , houden rekening met vluchtmogelijkheden. Gezien de beschikbaarheid van oorlogswapens in de landen van herkomst zijn deze daders sneller bewapend dan de gelegenheidsinbrekers.

Deze rondtrekkende bendes opereren meestal niet lang in een bepaalde streek of gerechtelijk arrondissement omdat ze weten dat de lokale recherche niet buiten hun gewoonlijke politiezone werken.  Beveiliging zorgt bij preventie tegen deze dadergroepen voor meer problemen, omdat ze beschikken over technische mensen met vakkennis van sloten en cilinders.

 

Interessante brochure rond dit thema is de in 2010 geschreven folder van FOD Bin. Zn en FOD Justitie betreffende de rondtrekkende daderbendes.

Inbraaktechnieken bij deuren

Omwille van de doorsnee genomen lage inbraakweerstand van toegepast hang- en sluitwerk,  blijft de meest voorkomende inbraaktechniek bij deuren nog steeds het met geweld geforceerd openen met behulp van een grote schroevendraaier, een spie of een kleine koevoet.

 
Oplossing: 
Start met de plaatsing van een veiligheidscilinder met een eigendomscertificaat, het plaatsen van robuust veiligheidsbeslag en plaats indien nodig degelijke inbraakwerende sloten, aangepast aan uw deurtype of raamtype.

Woont U in een appartement, en laat uw budget het toe, plaats dan een gepantserde stalen veiligheidsdeur.

- Meer informatie over veiligheidscilinders op deze website, klik hier

- Meer informatie over veiligheidsloten op deze website, klik hier

- Meer informatie over veiligheidsbeslag en veiligheidsrozetten op deze website, klik hier

- Meer informatie over veiligheidsdeuren voor appartementen op deze website, klik hier

 

Flipperen


Deze methode is enkel van toepassing wanneer het slot enkel met zijn dagschoot vergrendeld is. Met behulp van een stukje plastic kan een inbreker tussen de deur en het kozijn ‘flipperen” en zo de dagschoot naar binnen duwen zodat de deur kan geopend worden.

Oplossing: 
draai steeds de buitendeuren op nachtslot met de sleutel, ook overdag of ben je maar even weg! Het verbaast ons nog steeds dat bij expertises na inbraak blijkt dat heel wat mensen hun voordeur enkel "toe trekken" ie niet met de dagschoot op slot draaien als ze de woning verlaten.

Meer informatie over veiligheidssloten, Klik Hier.


Er bestaan ook veiligheidscilinders met een knop aan de binnenzijde van de deur. Met een dergelijke knopcilinder is het gemakkelijk om ook overdag als U thuis bent uw toegangsdeuren zonder sleutel op slot te draaien.

 

Hengelen


Bij hengelen steekt men een staaldraad door de brievenbus, waarmee men de klink van het slot aan de binnenzijde kan bedienen.

 
Oplossing:
monteer een afgesloten kastje achter de brievenbusopening of een neergaand anti-hengel profiel

 

Afbreken cilinder ( Bulgaarse methode )

 
Het afbreken van de cilinder met een griptang of een daarvoor speciaal vervaardigd gereedschap is waarschijnlijk de meest voorkomende meer verfijndere inbraakmethode. Deze techniek wordt ook veelvuldig gebruikt door slotenmakers om met relatief weinig schade een deur te openen.

Zodra de cilinder ongeveer 3mm uit het deurblad uitsteekt, is deze methode mogelijk.

Deze 3mm kan ook bekomen worden door eventueel sierbeslag dat met gewone schroefjes op de deur is bevestigd, eerst te verwijderen.

 
Oplossing: 
plaats een degelijk veiligheidsbeslag met of zonder kerntrekbeveiliging!
Degelijke veiligheidscilinders hebben of kunnen uitgevoerd worden met een extra afbreekbeveiliging, bijvoorbeeld de veiligheidscilinders DOM IX Saturn,  DOM IX 6SR of DOM DIAMANT.

 

Instampen onderste vulpaneel bij profieldeuren in hout , alu of pvc


Deze inbraaktechniek wordt nogal eens toegepast bij achterdeuren die half beglaasd zijn. De bovenste helft van de deur bestaat uit een glazen paneel, de onderste helft uit een houten, aluminium of PVC vulpaneel dat eveneens vastzit met glaslatten. De inbraakweerstand van deze montagewijze laat soms nogal te wensen over en met een flinke trap, lost het paneel dan ook en kan de inbreker door de opening naar binnen.

 
Oplossing:
breng een extra verlijming of volledige siliconenvulling aan tussen de vrije ruimte van dit paneel achter de glaslatten, zodat het paneel als het ware naast de bevestiging in de deurvleugel door middel van de glaslatten, ook nog eens kleeft in het deurblad. Deze montagetechniek wordt vaak toegepast bij professionele plaatsing van zwaar inbraakwerend glas, en wordt "montage in volbad-siliconen” genoemd.

Inbraaktechnieken bij ramen

Gaatjes boren

 

Een vaak voorkomende methode voor het openen van ramen, is het boren van een gaatje door het raamkozijn, langs waar met behulp van een stijve draad of een schroevendraaier de raamklink wordt open geklikt.

 
Oplossing:
plaats raamklinken met slotje of plaats extra bijzetsloten op je ramen.


Openwrikken van het raam met een schroevendraaier of een kleine koevoet

 

Oplossing: plaats extra bijzetsloten op je ramen.

 

Stukslaan van het glas

 

Kleine ruitjes worden frequenter doorgeslagen dan grotere ruiten in dubbel glas.

 
Oplossing:
plaats gelaagd inbraakveilig glas of eventueel een veiligheidsfolie.

Andere inbraaktechnieken

Inklimming


Bij diefstallen met inklimming moet de dader eerst een bepaalde hindernis overwinnen.

De dader moet dus ergens over klimmen.  Inklimming is een verzwarende omstandigheid bij een diefstal.

 

Oplossing:
laat geen ladders rondslingeren in tuinhuisjes en berg bijvoorbeeld los tuinmeubilair op in uw tuinhuis. Maak uiteraard ook uw tuinhuis en garage inbraakveilig door het plaatsen van een degelijk slot. En doe ze dan ook consequent op slot!

Doe ook ramen op de eerste of tweede verdieping dicht als U het huis verlaat. Ook ramen die op kipstand staan op een eerste of tweede verdieping zijn interessant voor een inbreker.

 

Gebruik maken van een stopcontact buiten de woning en gereedschap uit het tuinhuis of vrijstaande garage

Zorg er voor dat buitenstopcontacten spanningsloos kunnen worden geschakeld als U ze niet gebruikt. Zorg er zeker voor dat uw gereedschap goed opgeborgen ligt in uw tuinhuis.  Het zou niet de eerste keer zijn dat ene inbreker gereedschap gebruikt dat hij vindt in een tuinschuurtje om er een inbraak in een woning mee te plegen.

ADVERTENTIE

Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be - Uw-lokale-slotenmaker.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
Veiligheidscilinders DOM Diamant - Twinstar- Saturn - 6SR - Sigma
Slotenmaker PONNET voor GENT, WETTEREN, AALST en LOKEREN
Veiligheidsslot tegen afbreken

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be - Uw-lokale-slotenmaker.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.