www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Email

Kluizen en  brandkasten

ADVERTENTIE

Kluizen - Brandkasten

 

 

Kluizen en brandkasten zijn beschikbaar in alle soorten en maten. Ze beschermen uw waardevolle bezittingen tegen brand, inbraak of allebei. Kies steeds voor een Europees genormeerde kluis of brandkast. Overweeg bij nieuwbouw steeds de plaatsing van een verborgen inbouwkluis. Voor winkeliers bestaan er speciale afstortkluizen voor de afstorting van contant geld vanuit uw kassa. Wapenbezitters dienen hun wapens conform de wapenwetgeving dan weer op te bergen in  een wapenkast of wapenkluis.  Kluizen en brandkasten zijn er niet alleen voor bedrijven zoals banken of juweliers, maar deze kunnen bij particulieren de impact van een inbraak in uw woning of appartement verminderen.

Classificatie inbraakwerende kluizen en brandkasten

Een inbraakvertragende kast of kluis beschermt zijn inhoud tegen diefstal. De specifieke   inbraakweerstand wordt bepaald door de constructie van de kast en de toegepaste materialen, materiaaldikte en toebehoren, zoals sloten en andere inbraakvertragende componenten.

 

De Europese normen waarin beschreven worden waar een kluis moet aan voldoen, zijn vastgelegd in EN 14450 (lichtere inbraakwerende kluizen) en EN 1143-1 (zwaardere inbraakwerende kluizen).

 

Europese norm EN 14 450 , de norm voor instap-inbraakwerende kluizen voor particulier gebruik :

Deze norm dient om inbraakwerende kasten en kluizen in te delen beneden de weerstandsklasse 0 uit de volgende vermelde norm.

 
De kluizen die aan EN 14 450 voldoen worden ingedeeld in 2 security-niveaus met elk een   eigen dekkingsindicatie voor de waardeberging.

Klasse Security Level S1  ->  Indicatie waardeberging € 2 500

Klasse Security Level S2  ->  Indicatie waardeberging € 5 000 voor contant geld / € 9.000 Euro voor kostbaarheden


Meer informatie over deze normen

Deze veel gebruikte term “indicatie waardeberging” voor kluizen en brandkasten geeft aan tot welke waarde contant geld door de verzekering in principe gedekt wordt, als deze veilig afgesloten in de kluis of brandkast is opgeborgen.

Toch raden we aan om steeds hierover contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij kan het immers “ongewoon” vinden, als iemand grote hoeveelheden cash geld thuis bewaart. Ga dus altijd na bij uw eigen verzekeringsmaatschappij of makelaar na of zij akkoord gaat met de indicatie waardeberging die voor uw kluis of brandkast staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

 

De inbraakwerende kasten en kluizen die voldoen aan deze norm zijn enkel bedoeld voor bescherming tegen diefstal, en niet tegen brand. De vroeger gebruikte aanduidingen voor de kwalificatie van kluizen zoals Safe1,  Safe2, Safe3 en Safe4 komen te vervallen.

De kluizen met inbraakweerstand Level S1 en S2 worden vooral aangeraden voor particulier gebruik.  De klasse S2 is dubbelwandige uitgevoerd en geniet dus steeds onze voorkeur.

Enkele voorbeelden van enkele referentiemodellen in de klasse S2 voor particulier gebruik:

Meubelkluizen DERAAT
Model PT of ET met dubbelbaardslot of elektronisch codeslot.
www.kluizensite.be

Meubelkluizen DE RAAT EuroLite
Model K met sleutel of model E met elektronisch codeslot.
www.kluizensite.be

Belangrijk is nog te vermelden dat alle kluizen met een gewicht kleiner dan 1000 kg vakkundig  verankerd dienen te worden.


Europese norm EN 1143-1 voor professionele kluizen en brandkasten:

Deze norm deelt zwaardere inbraakveilige kluizen en brandkasten op in 7 verschillende klasse , elk met hun respectievelijke waardeberging. Kluizen die aan deze norm voldoen worden ook wel aangeduid met de term “Eurosafes”.

 

Klasse  0  ->  Indicatie waardeberging € 12 500

Klasse  I   ->  Indicatie waardeberging € 25.000

Klasse  II  ->  Indicatie waardeberging € 40.000
Klasse  III ->  Indicatie waardeberging € 75.000
Klasse  IV ->  Indicatie waardeberging € 110 000
Klasse  V  ->  Indicatie waardeberging € 150.000
Klasse  VI  ->  Indicatie waardeberging € 225.000

Een verzekeringsmaatschappij kan een klant opleggen om een kluis te gebruiken die ingeschaald is in één van deze categorieën. Vaak zal ook de plaatsingsvoorwaarden en bedrijfsomstandigheden van het bedrijfspand meespelen in de uiteindelijke werkelijke waardeberging-bepaling .

 

Naast het pure geldbedrag worden volgende vragen vaak gesteld om het gewenste beveiligingsniveau van een kluis te bepalen:

  • wordt het lokaal waarin de kluis staat reeds beveiligd met degelijke veiligheidsdeuren, degelijk hang- en sluitwerk, etc. .
  • is er in het gebouw een 24h permanentie?
  • is er een inbraakalarm, al dan niet aangesloten op een meldkamer?
  • is er een brandalarm?
  • zijn er beveiligingscamera’s ?
  •  ...

Voorbeeld van referentie-kluizen die voldoen aan aan de Klasse 1 (+ eventueel brandwerend):

Classificatie brandwerende kluizen - Brandkasten

 

De Europese normen waarin beschreven worden waar een brandwerende kluis of brandkast moet aan voldoen, zijn vastgelegd in de Norm EN 1047-1.

 

De brandtesten  op deze brandkasten wordt uitgevoerd volgens een standaard-temperatuurkromme (ETK) met een maximum temperatuur van 1080 ° C gedurende 60 minuten (S 60) of 120 minuten (S 120).  De testen omvatten eveneens een valtest van de verhitte brandkast vanop een hoogte van 9.15 m, vallend in een grindbed.

 

Klasse brandweerstand

 

- Bescherming S 60 P voor papier : 1 uur

- Bescherming S 120 P voor papier : 2 uur

- Bescherming S 60 DIS voor datadragers : 1 uur
- Bescherming S 120 DIS voor datadragers : 2 uur

Soorten kluizen

Inbouwkluizen - Muurkluizen:

 

Hebt U bouw- of verbouwplannen, dan is de plaatsing van een ingemetste kluis zeker te overwegen.  Deze kluis wordt ingebouwd in de muur. Je kan de kluis verbergen achter een schilderij , een grote foto of poster, een spiegel, enz.  De kluis kan door zijn ingemetste montage niet  gemakkelijk worden meegenomen zoals opbouwmodellen. Voor een efficiënte veiligheid dient de muur waarin deze kluis wordt ingebouwd uiteraard voldoende stevig te zijn.

 

Meer informatie over kluizen voor particulieren kan U vinden op

www.kluizensite.be

Vloerkluizen:

Vloerkluizen zijn zodanig geconstrueerd dat ze verborgen kunnen worden ingewerkt (ingegoten) in een vloer.  U kunt  ze verbergen door er bijvoorbeeld een tapijt of een meubelstuk overheen te zetten.

Vloerkluizen zijn net als muurkluizen steeds te overwegen als u een nieuwbouw zet of een grotere verbouwing gaat doen.

Meubelkluizen (opbouwkluizen - privékluizen):

 

Als het niet mogelijk is om je kluis of brandkast in te bouwen, kan je ook kiezen voor een meubelkluis. Je kunt deze kluis in een meubel plaatsen uit het zicht of gewoon op de vloer.

Belangrijk bij de plaatsing van een meubelkluis onder de 1000 kg is een muurvaste montage door pluggen of chemische ankers.  In de meeste meubelkluizen zijn er in de rugzijde en de onderzijde daarvoor boorgaten voorzien.

Deze meubelkluizen zijn verkrijgbaar als inbraakwerende kluis of als

gecombineerde inbraakwerende en brandwerende kluis.

 

Meer informatie over kluizen en brandkasten voor particulieren kan U vinden op www.kluizensite.be

Specifieke kluizen en brandkasten voor winkels en bedrijven:

Afstortkluizen:

Afstortkluizen, ook wel afroomkluizen genoemd, zijn geschikt voor tijdelijke opslag van geld en waardepapieren aan kassa(s) van een winkel of bedrijf. Deze afstortkluis kan onder de toonbank geplaatst worden, en telkens er een te groot bedrag aan contanten in de kassa aanwezig is, dient de bediende de overtollige biljetten “af te storten” in de afstortkluis. Deze is voorzien van een gleuf zodat dit zeer snel en gemakkelijk kan. Uiteraard moeten deze kluizen voldoende worden verankerd. Een optionele tijdsvertraging voor openen is een voordeel, zodat het personeel bij een overval niet onder dreiging onmiddellijk ik deze kluis kan.

Sleutelafstortkluizen:

Sleutel afstortkluizen worden bijvoorbeeld gebruikt als klanten een sleutel op een veilige mannier moeten afgeven. We denken in de eerste plaats aan garages, verhuurbedrijven of hotels

 

Meer info over deze keysecuritybox sleutel afstortkluizen

Archiefkasten / Inbraakveilige documentenkasten:

Deze versterkte stalen kasten zijn ideaal om kostbare of vertrouwelijke bedrijfsgegevens, zakelijke documenten, contracten, polissen en waardevolle voorwerpen in op te bergen.

 

Ze zijn verkrijgbaar in diverse maten, in verschillende beveiligingniveaus en met accessoires zoals legplanken, mappenhouders, enz..

 

Deze kasten bieden een verhoogde inbraakweerstand t.o.v. gewone bureelkasten door hun dubbelwandige deuren, meerpuntsluitingen en hun constructie met boutmontage aan de binnenzijde.

Datasafes:

Brandwerende datasafes zijn brandkasten die specifiek geconstrueerd zijn om datadragers te beschermen tegen brand, stof, vocht en roetdeeltjes. Back-up-tapes, CD-Roms en DVD’s kunnen bij een blootstelling aan een temperatuur van meer dan 55°onherroepelijk beschadigd worden. Een brandwerende datasafe zorgt er voor dat de media opgeslagen in de kluis deze temperatuur niet kan bereiken gedurende een bepaalde periode (de brandweerstand). Courante brandweerstanden voor deze kasten zijn 60 minuten en 120 minuten.

Sleutelkluizen en sleutelkasten:

Bedrijven beschikken meestal over veel sleutels, van sleutels die toegang geven tot gebouwen, tot sleutels en reservesleutels van een wagenpark. Hoewel er in veel bedrijven weinig aandacht aan wordt besteed, is het consequent veilig opbergen van deze sleutels een organisatorische maatregel die noodzakelijk is om een goed beveiligingsbeleid te kunnen voeren.

Deze sleutelkasten en sleutelkluizen zijn beschikbaar in verschillende beveiligingniveau’s, afmetingen en sluitsystemen.

Wapenkasten, wapenkluizen:

Wapenkluizen bestaan in zeer uiteenlopende afmetingen, in functie van welke verschillende vuurwapens u er in wil opslaan.

 

In grote lijnen onderscheiden we volgende modellen:

  • wapenkluizen of wapenkasten voor handvuurwapens
  • wapenkluizen of wapenkasten  voor lange wapens
  • wapenkluizen of wapenkasten oor opslag van dienstwapens van politie of bewakingsdiensten
  • opslagkasten voor munitie

 

Wapenkluizen of wapenkasten bieden meestal bescherming tegen inbraak, niet of beperkt  tegen brand.

 

Voor meer informatie over de opslag van vuurwapens en de wetgeving hierover kan u terecht op de [wapenberging-wapenkluizen]-pagina.

Laptopkasten

Voor de veilige berging van laptops en tablets in bedrijven, leslokalen, universteiten, ziekenhuizen, enz.

Voor meer informatie over de opslag van laptops kan u terecht op de [Laptopkasten]-pagina.

BUNKERKIT Modulaire gepantserde paneelkluizen

Modulaire inbraakwerende gepantserde ruimtes

Voor de veilige inbraakwerende berging van waardevolle voorwerpen in bedrijven. Biedt veel meer plaats dan een klassieke kluis of inbraakwerende archiefkasten en kan bij een verhuis worden gedemonteerd.

Voor meer informatie over modulaire inbraakwerende modulaire opslag, kan u terecht op de [Kluiskamers - Modulaire inbraakwerende ruimtes]-pagina.

Types sloten voor brandkasten en kluizen

Er bestaan verschillende types kluizensloten, die ook met elkaar combineerbaar zijn.
Sloten voor kluizen dienen te voldoen aan de Europese norm EN1300 . De sloten worden onderverdeeld in 4 categorieën : A , B , C & D .
Kluizen tot en met klasse III (EN1143-1) hoeven maar één slot te hebben, naar keuze een dubbelbaardsleutelslot, een mechanisch combinatieslot of een elektronisch codeslot.  Vanaf klasse IV dienen minimaal twee genormeerde sloten op de kluis te zijn gemonteerd.

Dubbelbaardsloten

Mechanische cijfercombinatie

Elektronisch codeslot

 

Let op: bij elektronische sloten moet u regelmatig (bv. jaarlijks) de batterijen vervangen.

Speciale kluizen

Brandweerkluis

Brandweerkluis (sleutelbuiskluis)

Een brandweerkluis is een sleutel-buiskluis, die specifiek ontworpen is om in geval van calamiteiten en brand, de hulpdiensten zoals ambulance of de brandweer, een snelle  toegang te geven tot de woning, appartementsgebouw, bedrijfspand of openbaar gebouw.

 

De hulpdiensten hebben een sleutel van deze brandweerkluis en kunnen in geval van noodoproep de in de buiskluis opgeborgen sleutel die toegang verleend tot het pand, vinden.

 

Meer informatie over brandweerkluizen : Klik Hier

Hotelsafes

Hotelkluizen bieden een hotelgast de mogelijkheid om zijn waardevolle voorwerpen veilig op te bergen tijdens zijn verblijf.

Hotelkluizen zijn compact en zijn beschikbaar met mechanische sleuteltoegang, elektronische code of kaart of kunnen zelfs gekoppeld worden aan een toegangscontrolesysteem.

Kluisdeuren

Met een ingemetste kluisdeur kan U ineens een volledige ruimte beveiligen.

Uiteraard moeten de aanwezige muren stevig genoeg zijn om dergelijke deur te kunnen inbouwen en minstens dezelfde inbraakweerstand hebben als de toegepaste kluisdeur.

Wenst U in een nieuwbouw of renovatie gebruik te maken van een kluisdeur, voorzie dan een gegoten betonnen wand of een met volle betonstenen gemetste muur.

 

Het alternatief voor deze kluisdeuren is een veiligheidsdeur.

ADVERTENTIE

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP - Wurster-online.be

Copyright © 2018 Webdesign NET-ENGINEERING . Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Disclaimer

DE RAAT kluizen en brandkasten catalogus 2016 Kluis DE RAAT
BUNKERKIT Modulaire gepantserde paneelkluizen
Brandweerkluis

www.techno-preventie.be
1001 tips voor inbraakbeveiliging

www.techno-preventie.be
1001 tips voor inbraakbeveiliging

www.techno-preventie.be
1001 tips voor inbraakbeveiliging

en brandkasten

BUNKERKIT Modulaire gepantserde paneelkluizen
Brandweerkluis

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman! - Disclaimer

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP