www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

Bouwkundige maatregelen tegen inbraak en diefstal voor KMO's, winkels en ondernemingen

ADVERTENTIE

Preventieve maatregelen tegen inbraak en diefstal voor bedrijven.
Maak uw bedrijf inbraakveilig!

 

Het hoofddoel van een bedrijf zijn commerciële doelstellingen zoals winst maken door productie of verkoop van goederen.  Investeringen in veiligheid lijkt voor veel bedrijven een onnodige overhead-kost.

Daarom wordt er weinig aandacht besteed aan techno-preventieve maatregelen tegen allerlei vormen van criminaliteit.  Nochtans worden bedrijven meer en meer geconfronteerd met diefstal, inbraken, overval, bedrijfsspionage, enz. .

Een efficiënte beveiliging van een bedrijf kan enkel doeltreffend gebeuren als het bedrijf beroep doet op professionelen uit de beveiligingssector en een goede analyse van de risicofactoren. Het heeft immers weinig zin om voor veel geld investeringen te doen op vlak van beveiliging , als er door te weinig kennis zwakke plekken blijven in de beveiliging. De inbreker, dief of overvaller die zich bezig houdt met bedrijfgerelateerde criminaliteit heeft een grotere technische vakkennis dan de gelegenheidsinbreker en is goed getraind in het snel opsporen van zwakke plekken.

Volgorde preventieve maatregelen voor een inbraakveilig bedrijf

Net zoals de beveiliging van particuliere woningen geldt ook voor bedrijven dat de klassieke volgorde van preventieve maatregelen dient te worden gerespecteerd.

 

  1.  Organisatorische maatregelen

  2.  Bouwkundige maatregelen

  3.  Elektronische maatregelen

Toegangscontrole als eerste stap in een beveiligingsplan

Het lijkt een evidentie dat bedrijven weten wie er allemaal op hun bedrijfsvloer rond loopt. Nochtans is dat niet de realiteit. In veel bedrijven lopen bezoekers, vaste klanten, leveranciers en personeel vrij binnen en buiten langs hoofdingangen, zijingangen, openstaande poorten, ... enz.

Ze zien we bijvoorbeeld omwille van de "rook"-problematiek dat veel achterdeuren van bedrijven permanent geopend zijn met een spie onder het deurblad zodat de rokers vrij in en uit kunnen.

Het aanschaffen van een toegangscontrolesysteem is in veel bedrijven de eerste stap naar beveiliging.

 

Een globale toegangstrategie, beveiligingsplan en een bijbehorend technisch toegangsysteem werkt enkel maar als er duidelijke richtlijnen en afspraken worden gemaakt die ook worden opgevolgd.

Op bouwkundige preventief vlak, dient de belangrijke vraag gesteld te worden hoe groot de inbraakweerstand moet zijn van toegangen die gebruik maken van een toegangscontrolesysteem.

Zo heeft het natuurlijk geen zin om de buitenperimeter te bewaken met een “state-of-the-art biometrisch” toegangssysteem als de toegangsdeur zelf uitgerust is met een minimaal slotje dat het begeeft als iemand er zijn schouder tegen zet.  Daarom is het inplementeren van een goed en efficiënt toegangscontrolesysteem zowel een organisatorische , een bouwkundige als een elektro-technopreventieve maatregel.

 

Meer technische informatie over toegangscontrolesystemen : Klik Hier

Toegangsdeuren en ramen van bedrijven

Degelijk hang- en sluitwerk

 

Net zoals bij de beveiliging van particuliere woningen, is de belangrijkste preventieve bouwkundige maatregel, het plaatsen van degelijk inbraakwerend hang- en sluitwerk. Onnodig te zeggen dat de deuren en ramen die uitgevoerd zijn met deze sloten,  dan ook effectief moeten worden afgesloten, wat weer een organisatorische maatregel is.

 

Meer informatie over veiligheidssloten en inbraakwerend veiligheidsbeslag kan U vinden op de veiligheidssloten-pagina en de veiligheidsbeslag-pagina.

 

Bijkomende sloten en sluitsystemen kunnen ook in opbouw geplaatst worden. Een voorbeeld is het bijkomend plaatsen van deurmagneten , valschootsloten of pensloten in opbouw, eventueel in combinatie met een toegangscontrolesysteem.

Veiligheidscilinders en sluitplannen

 

Als onderneming is het belangrijk om te weten wie er door middel van een sleutel toegang heeft tot het bedrijf.  Het ongeoorloofd kopiëren van sleutels moet dan ook te allen tijden vermeden worden. Om dit te voorkomen kan u gebruik maken van veiligheidscilinders met een eigendomscertificaat. Zonder dit eigendomscertificaat kan niemand sleutels laten bijmaken.

Raambeveiliging

Bureelgebouwen zijn vaak voorzien van heel wat raampartijen.

Plaats raamgrendels met een slotje om inbraken met de gaatjesboren-techniek te vermijden en plaats indien het sluitwerk niet voldoet, meerdere bijzetsloten.

Sleutel afstortkluizen

Denk ook aan mogelijke diefstal van sleutels van klanten. Laat klanten nooit belangrijke sleutels zo maar in een standaard brievenbus steken. Dieven kunnen hiervoor op de loer liggen en op het gepaste moment de sleutels gemakkelijk uit een brievenbus vissen. We denken dan vooral aan garages waar klanten wel eens een autosleutel in de bus steken als ze hun auto komen brengen voor onderhoud, maar ook aan hotels en andere verhuurbedrijven.

 

Het plaatsen van een speciale sleutelafstortkluis verkleint de kans op diefstal van deze sleutels.

Vluchtdeuren

Bij industriële gebouwen dient wat betreft de inbraakwerendheid bijzondere aandacht worden besteed aan vluchtdeuren.  Dikwijls zijn ze achteraan of aan de zijkant van het gebouw gelegen en van op de straatzijde aan het oog onttrokken. Deze vluchtdeuren moeten bij paniek steeds gemakkelijk aan de binnenzijde kunnen worden geopend. We willen benadrukken dat het plaatsen van hangsloten, beveiligingskettingen, enz., niet toegelaten zijn bij deuren met een vluchtfunctie, zelfs al zijn ze wegneembaar.

 

In deze deuren zitten ingebouwde (insteek)-panieksloten of het paniekbeslag is in opbouw geplaatst. Bij het gebruik van insteeksloten geeft het gebruik van een zelfvergrendelend paniekslot ( voorbeeld Assa Abloy 309 of DORMA SVP 5000) een hoger beveiligingsniveau omdat de deur steeds met nachtschoot gesloten is. Dit is een belangrijke maatregel tegen de inbraaktechniek “flipperen”.

Indien er geen toegang van buiten naar binnen nodig is via deze vluchtdeuren, dan is het aangewezen om aan de buitenzijde geen zichtbare cilinder toe te passen (een zogenaamd naakt deurblad). Als er geen cilinder zichtbaar is kan hij ook niet afgebroken worden door een inbreker om de deur te openen met de ‘Bulgaarse methode’.

 

Indien de materiaalkeuze en materiaaldikte van het deurblad eerder zwak is, breng dan achter de paniekbaar een staalplaat aan zodat een inbreker niet eenvoudig ter hoogte van de paniekbaar een gaatje kan maken in het deurblad en zo met een haak de paniekbaar kan bedienen om de deur te openen. Neem daarvoor bij voorkeur een harde staalsoort zoals RVS of eventueel mangaanstaal.

Stalen deuren

Kwalitatieve en vooral inbraakwerende industriële stalen deuren voor kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en productiehallen worden vaak in staal uitgevoerd. Staal heeft een beduidend hogere weerstand tegen agressie dan aluminium, hout en PVC.  Grote beglazingsoppervlaktes kunnen worden gerealiseerd met behoud van een aanvaardbaar veiligheidsniveau.

 

Vroeger was de thermische isolatie voor stalen buitendeuren wel eens een probleem. Op dit moment zijn er stalen thermisch geïsoleerde profielen voor deuren en ramen op de markt die niet alleen thermische perfect onderbroken zijn , maar bovendien behalen deze deuren zonder probleem de  inbraakweerstand WK3 of hoger volgens de Europese norm ENV1627.

Samen met de zware meerpuntsluitingen zorgen speciale inbraakwerende glaslijsten er voor dat de inbraakvertragende gelaagde beglazing niet uit het deurkader kader worden geslagen of gestampt.

Stalen beglaasde deuren zijn bovendien erg esthetisch. Niet dat schoonheid een leidraad mag zijn voor de technopreventieadviseur, maar de vroeger veel gehoorde argumenten van architecten dat beveiliging überhaupt lelijk is, vallen hiermee volledig weg.  Onderstaande voorbeelden zijn uitgevoerd in stalen Jansen-profielen.

Speciale materialen en toepassingen voor de bouwkundige beveiliging van “High Risk” gebouwen

Inbraakwerende en vandaalwerende beglazing

Maak gebruik van gelaagd inbraakwerend glas in ramen en deuren met een verhoogd inbraakrisico.

 

Meer informatie, klik hier

 

 

Doorgeefsystemen

Doorgeeflades, geldkommen en materiaalsluizen voor het veilig doorgeven van geld, muntstukken, waardepapieren, pakketten, ... enz.

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende groottes, vast of bewegend, enkel vandaalwerend of kogelwerend.

 

Meer informatie, klik hier

Rampalen

Rampalen en rambalken beschermen tegen een ramkraak, voornamelijk uitgevoerd met (gestolen) voertuigen.

Rampalen zijn beschikbaar als vast model, uitneembaar model of hydraulisch of pneumatisch gestuurd van op afstand.  Belangrijk bij de inbouw van een ramkraak is de verankering. Een rampaal die ondiep geplaatst wordt in een losse ondergrond heeft natuurlijk niet veel zin.

 

Rampalen kunnen ook materiaal van een bedrijf beschermen tegen diefstal.

Zo kunnen zware rampalen beletten dat bijvoorbeeld wagens of vrachtwagens worden gestolen vanop een bedrijfsparking.

Loketramen

Balieramen zijn het beveiligingsmiddel bij uitstek voor het veilig verhandelen van geld, waardepapieren, ... enz, maar worden ook veelvuldig toegepast bij publiek of privaat onthaal waar er enig risico op agressie is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onthaal op politiekantoren, spoedgevallendiensten in ziekenhuizen, incassobureaus en deurwaarderkantoren, voetbalstadia, ... enz.

Balieramen zijn verkrijgbaar in verschillende beveiligingsniveaus, afhankelijk van de beveiligingswensen van de klant.

 

Meer informatie, klik hier

ADVERTENTIE

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP - Wurster-online.be

Copyright © 2018 Webdesign NET-ENGINEERING . Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy - Disclaimer

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman! - Disclaimer

Gesponserd door www.security-tools.bewww.veiligheidscilinders.be & www.st-raambeveiliging.be
www.wurster.be - DOM-sleutelservice.be - WEBSHOP