www.techno-preventie.be
1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Informatieve website met technische tips en informatie ter voorkoming van diefstallen, inbraken,

overvallen, ramkraken, bedrijfsdiefstallen, bedrijfsfraude, oplichting en gelijkaardige vormen van criminaliteit.

ADVERTENTIE

SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven

Alarmsystemen

 

Een alarmsysteem kan een inbreker niet tegenhouden, maar het kan hem wel afschrikken en een inbraak zo snel mogelijk melden.

 

Vooral een goed zichtbare buitensirene kan preventief werken.

Bij een werkelijke inbraak of inbraakpoging kan een doormelding gemaakt worden naar de afwezige bewoner of naar een meldingskamer die actie kunnen ondernemen.

Wat is een inbraakalarmsysteem?

 

Een traditioneel inbraakalarm-systeem is een elektronische systeem dat de bewoner van een huis of een onderneming waarschuwt als er wordt ingebroken. De werking is eenvoudig: een detector registreert een verdachte handeling en de alarmcentrale onderneemt actie. Dit kan gaan van het aanschakelen van een binnen- of een buitensirene, een bevoegd persoon telefonische verwittigen of de hulp inroepen van een   bewakingsfirma via een meldkamer.

 

Uiteraard moer er veel zorg besteed worden aan de kwaliteit van deze installatie want valse alarmen zijn niet alleen storend voor gebruiker en omwonenden, maar de huidige wetgeving laat ook toe dat dit geverbaliseerd wordt.

 

Belangrijk is de keuze van de sensor-componenten , afhankelijk van de aard van uw woning, bedrijf of winkel en de taken die het alarmsysteem moet uitvoeren, de oppervlakte en de toegangen.

 
Voor eenvoudige particuliere installaties zijn er goed werkende draadloze systemen op de markt, maar complexere installaties en zakelijk gebruik, is het advies en de expertise van een gecertificeerde vakman, aan te raden.

 

Klassieke alarmsystemen of draadloze alarmsystemen?

 

Heden ten dage kan U kiezen uit een bekabeld of een draadloos alarmsysteem. Bij klassieke bekabelde worden alle componenten verbonden via een elektrische kabel.

Voor zwaardere INCERT-klasses mogen enkel bekabelde alarmsystemen worden gebruikt. High-Risk gebruikers zijn steeds sceptisch bij het gebruik van draadloze systemen.

 

Er zijn ook alarmcentrales die zowel met bekabelde als met draadloze sensoren kunnen werken.

 

Een draadloos alarmsysteem is gemakkelijker zelf te plaatsen zonder slijp-, breek- breek en plakwerk voor de kabels. Vooral in bestaande gebouwen is het niet evident om nieuwe kabels voor de detectoren aan te brengen. Dit resulteert dan in ontsierende opbouw installaties met kabelgoten, e.d. .Bij verhuis kan U een draadloos alarmsysteem ook gemakkelijker meenemen naar uw nieuwe woning.

Bij een alarmsysteem dat U zelf installeert, hebt u wel geen recht op een belastingvermindering.

 

De componenten van een inbraakalarm installatie:

De inbraakalarmcentrale:

De centrale unit is het hart van het inbraak detectiesysteem. Het bevat een microprocessor die de binnenkomende signalen van de detectoren verwerkt en de alarmen zal genereren volgen een vooraf geprogrammeerd schema.

 

Deze inbraak-alarmcentrale kan via een telefoonkiezer een bevoegd persoon of een meldkamer verwittigen.

Codeklavier:

Het inbraakalarmsysteem kan aan- en uitgeschakeld worden  door middel van een numerieke persoonlijke code in te typen op het codeklavier.

 

Uiteraard zijn er nog andere technische mogelijkheden zoals aan- en uitschakeling via badge-systemen, draadloze afstandbedieningen, biometrie, enz. .

Buitensirene:

deze wordt meestal op de buitengevel geplaatst  Bij alarm mag de buitensirene maximum 3 minuten loeien , bij sabotage maximum 8 minuten. Een goede buitensirene is meestal uitgerust met een  zelfstandige voeding onder de vorm van een oplaadbare batterij. Zo kan ze ook werken als inbrekers de stroomvoorziening zouden hebben afgesloten.

 

Een goed zichtbare buitensirene is ook het enige van een inbraak-alarmsyteem dat preventief kan werken, als afschrikking. De rest van de installatie is immers niet zichtbaar voor een potentiële inbreker.  Om de inbraak nog beter te melden, kan een buitensirene uitgevoerd worden met een xenon-knipperlicht.

 

Eventueel kan u ook binnensirenes plaatsen. Een binnensirene kan hinderlijk zijn voor een inbreker. Het is immers lastig om te werken bij een hoog geluidsniveau.

Verschillende soorten detectoren:

Sensoren voor volumetrische bewaking

Passief infrarood detectoren (PIR)

Een passief infrarood detector detecteert de infrarode energie die elke levend wezen uitzendt. Het ingebouwde pyro-element is gevoelig voor infrarode energie en de toegevoegde elektronica analyseert het gemeten signaal.

Nadeel is dat deze detector ook gevoelig is voor andere infrarode bronnen, zodat deze ook reageert op bewegingen in een ruimte veroorzaakt huisdieren, ongedierte zoals ratten. Ook zonlicht of verwarmingselementen kunnen valse meldingen geven. Er bestaan sensoren die speciaal ontwikkeld werden om deze valse alarmen, zoals beweging van huisdieren,  te voorkomen.

Sommige detectoren zijn uitgerust met een “Anti-mask”-detectie , die een alarm geeft zodra de sensor wordt afgeplakt door een indringer.

Microgolf detector

De werking van de microgolf detector is gebaseerd op het doppler-effect. Door middel van elektromagnetische golven in het microgolf-bereik wordt beweging gedetecteerd.  De veranderingen van de frequentie van een golf is gerelateerd aan de beweging van bron van de golf.

 

Dual Technology detector

Bij Dual Technology (vrij vertaald tweevoudige detectie-technologie) wordt in één sensor twee technieken gecombineerd voor een betere werking en betrouwbaarheid.

Meestal is dit een combinatie van passief infrarood detectie (PIR) en een microgolf detectie-technologie. Het maakt deze detectoren minder gevoelig voor huisdieren, tocht, zonlicht en ongedierte.

 

Sensoren voor perimetrische bewaking

 

Magneetcontacten worden geplaatst op alle gevelopeningen zoals deuren, ramen, luiken, poorten, enz. Zodra het raam of de deur gesloten is, zorgt een tegenmagneet er voor dat het magneetcontact gesloten wordt. Als het raam of de deur geopend wordt, ziet het magneetcontact zijn tegenmagneet niet meer , en het contact opent, waardoor er alarm wordt gegenereerd.

Magneetcontact inbouw

Een magneetcontact (ook wel reed-contact genoemd) is een elektrisch schakelcontact in een glazen buisje dat bediend wordt door een magnetisch veld, afkomstig van een permanente tegenmagneet.Een magneetcontact kan uitgevoerd zijn met een maak- of verbreekcontact of een wisselcontact. Een maak-contact wordt aangeduid met NO (Normally Open) en verbreekcontact met NC (Normally closed).  Bij een alarminstallatie worden meestal "NO" typen gebruikt, omdat in de toestand "geen-alarm" het contact door de bijbehorende magneet gesloten is en het alarm dus ook afgaat indien de aansluitdraad wordt doorgesneden

Magneetcontact opbouw

Magneetcontact voor kantelpoort, rolpoort of sectionaalpoort.

Glasbreukdetector

Een glasbreukmelder is een detectie-apparaatje dat reageert op het geluid van glasbreuk. Er zijn 2 types verkrijgbaar : de passieve glasbreukdetector en de actieve glasbreukdetector.

De passieve glasbreukdetector bevat een piëzo-elektrisch element dat trillingen omzet in ene alarmsignaal.  Bij een actieve glasbreukdetector wekt een zender een trilling op in de glasplaat en deze trilling wordt door een ontvanger geïnterpreteerd. Bij glasbreuk verandert het ontvangen signaal.

IR barrière

Drukknoppen

Paniekdrukknop

Een paniekdrukknop is een drukknop waar bewoners in geval van vermoedelijk gevaar kunnen drukken om onmiddellijk alle sirenes manueel te doen aanslaan. Tegelijkertijd kan de meldkamer verwittigd worden.

Hold-up drukknop

In geval van een gewapende overval, home-jacking of tiger-kidnapping, kan het slachtoffer met behulp van een verborgen drukknop alarm slaan. Uiteraard zal dit een stil alarm zijn om geen overbodige agressie uit te lokken bij de daders.

Ook kan je draagbare apparatuur zoals een paniek-medaillon aansluiten. Een paniek-medaillon is een klein zendertje dat voornamelijk bejaarde of  mindervalide personen rond hun hals kunnen dragen als een halsketting.

Indien ze onwel worden, bedreigd worden of dringend hulp nodig hebben, kunnen ze hierop drukken. Via de alarmcentrale kan eventueel een bekend persoon verwittigd worden of kan de bewakingsfirma ingrijpen volgens een vooraf afgesproken protocol.

 

Dit systeem kan natuurlijk ook gebruikt worden door personen die een activiteit uitoefenen met een verhoogd veiligheidsrisico zoals juweliers, apothekers van wacht, wisselkantoren, diamantairs, enz.

Sensoren voor technische alarmen

 

Op een alarmsysteem kunnen ook melders van zogenoemde technische alarmen worden aangesloten. Bijvoorbeeld een melder voor gasdetectie, een rookmelder, een melder voor CO-detectie of een waterlekdetectie.

Hoe alarm geven?

 

Uiteraard kan er enkel alarm gegeven worden door een buiten- of een binnensirene. Maar evidenter is bovendien ook gebruik te maken van een doormelding.

 

U hebt dan volgende keuzes :

 

  • Doormelding via analoge telefoonlijn
  • Doormelden via GSM. Het bijkomend voordeel is dat U ook SMS-boodschappen kan doorsturen, maar een GSM-doormelder kan gemakkelijker gestoord worden met bijvoorbeeld een GSM-signaalstoorder (GSM-jammer). In België zijn deze toestellen volledig illegaal, maar ze worden in het buitenland en op het internet wel te koop aangeboden.
  • Doormelding over internet (TCP/IP): u kan niet alleen email laten versturen, maar ook informatie zoals foto’s en videobeelden.

ADVERTENTIE

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld. Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer  -  Gesponsord door www.security-tools.be & www.veiligheidscilinders.be & www.wurster.be
Webshop kluizen en brandkasten - www.st-raambeveiliging.be - DOM-sleutelduplicatie - Wurster-online.be

Vergeet ook niet dat U als particulier steeds gratis beroep kan doen op een preventie-adviseur van uw lokale politie. Deze opgeleide preventie-adviseurs zijn niet verbonden aan een commercieel bedrijf en kunnen U onafhankelijk en objectief informeren betreffende de aandachtspunten betreffende uw specifieke situatie.

www.techno-preventie.be

1001 tips over inbraakbeveiliging en inbraakpreventie

Email
SITEC kogelwerende doorgeeflades - pendellades - loketschuiven
DOM ix Twinstar SKG 3 sterren veiligheidscilinder
DOM ix TWINSTAR SKG 3 sterren veiligheidscilinder

Alle informatie die via deze site wordt verstrekt, is louter informatief bedoeld.
Raadpleeg steeds indien nodig een vakman!

Disclaimer
Deze website wordt gesponserd door
www.security-tools.be  &  www.veiligheidscilinders.be - WEBSHOP

Webdesign www.net-engineering.be